leden 2015

účetní a daňové novinky - leden 2015

2015

účetní a daňové novinky - leden 2015

Začátkem nového roku Vám přejeme, ať ve zdraví prožijete klidný a daňově úsporný rok 2015. Rádi bychom Vás informovali o některých novinkách, které nám počátek roku 2015 přinesl.

Povinná elektronická komunikace pro osoby s datovou schránkou

 

Dle daňového řádu (§ 72 odst. 2) platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou.

 

Krátce řečeno je povinnost podávat, kromě již většinou elektronicky podávaných přiznání k DPH, také zejména přiznání k dani z příjmů, k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, vyúčtování daně ze závislé činnosti a různé registrační formuláře. Uvedená úprava se nedotýká obecných písemností, jako je např. podání plné moci, žádosti o vrácení přeplatku apod.

 

Pokud by subjekt neučinil povinné elektronické podání a jedinou vadou jeho podání by bylo pouze to, že nebylo podáno elektronicky, bude se hledět na toto podání jako na podání bez vady, ale správce daně bude toto stíhat pokutou ve výši 2.000,- Kč. Pokud by správce daně usoudil, že tímto svým postupem daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může uložit navrch pokutu až do 50.000,- Kč.

 

Více o této povinnosti se dozvíte v tiskové zprávě na stránkách MFČR..

 

 

 

Limit pro platby v hotovosti

 

Novela zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, jejíž účinnost je od 1.12.2014, snižuje limit z 350.000 Kč na 270.000 Kč pro platby v hotovosti. Tento zákon výslovně stanovuje, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu, která je nad stanovený limit.

 

 

Školkovné

 

Za rok 2014 si lze snížit daň z příjmu fyzických osob o poplatky hrazené předškolním zařízením (školky, jesle, apod…). Sleva činí pro rok 2014 maximálně 8 500 Kč na jedno dítě. Pro rok 2015 se zvyšuje na částku 9 200 Kč. Slevu uplatní poplatník v daňovém přiznání. Zaměstnanci mohou slevu uplatnit v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele. Základním podkladem pro uplatnění slevy je potvrzení příslušného zařízení.

 

Sleva na děti

 

Nově se pro rok 2015 zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Pořadí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů.

 

Promíjení příslušenství daně

 

Finanční správa bude opět moci nově v individuálních případech prominout daňovým subjektům příslušenství daně (tj. penále, úrok z prodlení, atp.). Neznamená to ale, že každému, kdo o prominutí požádá, správce daně vyhoví. K postupu orgánů při rozhodování o prominutí příslušenství daně bude vydán metodický pokyn a vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria.

 

Zavedena druhá snížená sazba DPH

 

Novelou č. 262/2014 Sb. byla zavedena druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Zjednodušeně řečeno se sazba 10 % uplatní na „nezbytně“ nutnou dětskou výživu, knihy a léky. V přiznání k DPH se budou obě snížené sazby daně uvádět na stejném řádku. Nový formulář přiznání k DPH tak dozná pouze drobných formálních změn.

 

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ se ruší

 

Oproti Finančním úřadům Česká správa sociálního zabezpečení povinnou elektronizaci od 1.1.2015 nezavedla, a tak je stále možnost podávat tiskopisy v papírové formě. Více informací se můžete dozvědět v tiskové zprávě tiskové zprávě ČSSZ.

 

Bc. Jiří Černý

 

 

 

Upozornění:

Informace obsažené v tomto článku mají pouze obecný charakter. Uživatelé by před konáním nebo zdržení se konání na základě výše uvedených informací měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Z naší strany nelze akceptovat jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu k tomuto článku.

 

Děkujeme Vám za pozornost. Chcete-li další informace, pak se na nás neváhejte obrátit

Nezobrazila se Vám tato zpráva správně? Klikněte zde.

Odhlásit se z newsletteru

zavřít

Máte dotaz?

Vložte vaše telefonní číslo a my Vám zavoláme!