listopad 2014

 

účetní a daňové novinky listopad 2014

listopad 2014

účetní a daňové novinky listopad 2014

Konec roku se neodmyslitelně blíží a s ním i počátek platnosti některých novinek. V tomto newsletteru Vám některé z nich přinášíme. O dalších se dozvíte v průběhu prosince.

 

Sleva na dani pro starobní důchodce

 

Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vyšel nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních důchodců. Slevu je možné uplatnit již v měsíční mzdě. Sleva za měsíce, ve kterých nebyla uplatněna se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

 

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I.ÚS 2340/2013 dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.

Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit v následujících řízeních:

  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.
  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

 

Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze bez sankce do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň.

Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa ČR uplatněnou základní slevu na dani při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.

Ještě podrobněji se můžete s danou záležitostí seznámit na stránkách www.financnisprava.cz

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391

 

Zvýšení minimální mzdy od roku 2015

Nařízením vlády číslo 204/2014 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2015 zvyšuje minimální hodinová mzda na 55,00 Kč a minimální měsíční mzda na 9.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda se nezvyšuje u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Zůstává tedy na úrovni 48,10 Kč za hodinu nebo 8.000 Kč za měsíc.

Nespolehlivý plátce

Generální finanční ředitelství dodatkem číslo 2 aktualizovalo Informaci o nespolehlivém plátci. Dochází ke zpřísnění podmínek. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti ke správě daní, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivý. Za závažné porušení se považuje také neplacení vyměřené DPH, přičemž evidovaný kumulativní nedoplatek za nejméně 3 měsíce činí minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč).

 

Zákon o úrazovém pojištění

Účinnost zákona o úrazovém pojištění, který měl od roku 2015 nahradit vyhlášku MF o podmínkách a sazbách zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, byla odložena až na rok 2017.

 

Zavedení druhé snížené sazby DPH

Navrhuje se zavedení dvou snížených sazeb daně, a to první sníženou sazbu daně (dosavadní snížená sazba daně ve výši 15 %) a dále druhou sníženou sazbu daně, tj. novou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Do zákona bude začleněna nová příloha číslo 3a k zákonu o DPH, která bude obsahovat seznam zboží podléhajícího sazbě 10 %. Současně s tím bude i upravena dosavadní příloha číslo 3.

Nová příloha číslo 3a obsahuje seznam tří položek vybraného zboží:

Nezbytně nutná dětská výživa: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

Léky a veterinární léčiva: Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

Knihy: Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

 

Novela sice již prošla 3. čtením Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 251, ale musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Pokud vše proběhne dle představ činitelů, předpokládá se účinnost k 1. 1. 2015.

 

 

Bc.Jiří Černý

jiri.cerny@accta-x.cz

 

Upozornění:

Informace obsažené v tomto článku mají pouze obecný charakter. Uživatelé by před konáním nebo zdržení se konání na základě výše uvedených informací měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Z naší strany nelze akceptovat jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu k tomuto článku.

Děkujeme Vám za pozornost. Chcete-li další informace, pak se na nás neváhejte obrátit

Nezobrazila se Vám tato zpráva správně? Klikněte zde.

Odhlásit se z newsletteru

zavřít

Máte dotaz?

Vložte vaše telefonní číslo a my Vám zavoláme!